• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

IMAGE ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบัญชี
วันพฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2566
>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2... Read More...
IMAGE รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
วันพุธ, 08 มีนาคม 2566
>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2... Read More...
IMAGE ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบัญชี
วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2566
>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2... Read More...
IMAGE ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 2566
วันอังคาร, 24 มกราคม 2566
>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2... Read More...