• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2
ที่อยู่:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เลขที่ 512 ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83000
ไทย
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ 076 510 626
โทรสาร:
โทรสาร 076 510 626
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)